phoenixcondos
0%

PRIVACY POLICY

DATA PROTECTION

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: 07/02/2020

Δείτε εδώ τον Χάρτη Προσωπικών Δεδομένων Συνεργατών

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Στο PHOENIX BEACHSIDE CONDOS θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, ως μέρος της φιλοσοφίας μας να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες και να διατηρούμε γερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Κατανοούμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων σας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με προσοχή τις πληροφορίες τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε συντάξει την παρούσα Πολιτική προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας (π.χ. συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης κ.ο.κ.) των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε από τον Κανονισμό 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“Γενικός Κανονισμός”) και την ελληνική νομοθεσία.

Στο PHOENIX BEACHSIDE CONDOS ενισχύουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω τεχνικών μέτρων ασφαλείας δεδομένων και εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης, καθώς και φυσικών μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεχώς εξελίσσουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες μας προσπαθώντας να πετύχουμε τη διαφορά σε σχέση με τρίτους.

Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντίστοιχα αναφερόμενη έννοια:

“Προσωπικά δεδομένα”: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο και το ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, ηλικία, φύλο, εξωτερικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, ενδιαφέροντα κλπ.). Υποσύνολο των “προσωπικών δεδομένων” αποτελούν τα λεγόμενα “ευαίσθητα δεδομένα” (“ειδικές κατηγορίες δεδομένων” σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό), τα οποία αφορούν στον σκληρό πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας και απολαμβάνουν αυστηρότερης προστασίας (π.χ. κατάσταση υγείας, πολιτικά φρονήματα, φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ.). Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα “προσωπικά δεδομένα” ονομάζεται “υποκείμενο των δεδομένων”.

“Επεξεργασία”: Η με κάθε τρόπο συλλογή και χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, όπως η αποθήκευση, η διαβίβαση σε τρίτους αποδέκτες, η διαγραφή τους κλπ.

“Νομική βάση επεξεργασίας”: Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό, όπως ενδεικτικά:

  1. i) ως προς τα «απλά» δεδομένα, η συγκατάθεση, η σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, η συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού).
  2. ii) ως προς τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων («ευαίσθητα» δεδομένα), η (ρητή) συγκατάθεση, η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, το ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, βάσει του ευρωπαϊκού ή του ελληνικού δικαίου (άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Το PHOENIX BEACHSIDE CONDOS συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε εσείς απευθείας ή μέσω τρίτων στους οποίους απευθύνεστε για την κράτηση δωματίου (τουριστικά γραφεία, παγκόσμια συστήματα διανομής/GDS και ηλεκτρονικά συστήματα/ πλατφόρμες κλπ.), καθώς και κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στα ξενοδοχεία μας.

Συγκεκριμένα επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Προσωπικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως

  1. i) Προσωπικά στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκδούσα αρχή, καθώς και στοιχεία ανηλίκων τέκνων σας που διαμένουν μαζί σας σε ξενοδοχείο μας)
  2. ii) στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας),

iii) Αριθμός δωματίου, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής σας.

Στοιχεία που απαιτούνται για την τιμολόγηση και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών π.χ. ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Προσωπικά δεδομένα που αφορούν στη χρήση των υπηρεσιών μας, όπως λ.χ. τηλέφωνο δωματίου, mini bar, καταναλώσεις σε εστιατόρια ή bar, online room service κ.ά.).

Δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας (π.χ. συγκεκριμένος τύπος δωματίου, τύπος κρεβατιού, αθλητικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα κ.ο.κ.).

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω συστημάτων κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής σε χώρους που αποσκοπούν στον έλεγχο εισερχομένων/εξερχομένων (όπως π.χ. η κεντρική είσοδος, ο χώρος υποδοχής, οι είσοδοι/έξοδοι των ανελκυστήρων και των κλιμακοστασίων), καθώς και στους χώρους φύλαξης χρημάτων και στους χώρους των καταστημάτων που βρίσκονται εντός των ξενοδοχείων στο πλαίσιο της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των φιλοξενούμενων και των εργαζομένων μας, καθώς και της επιχείρησής μας.

Σε περίπτωση που κατά τη διαμονή σας στα ξενοδοχεία μας χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (WiFi) που προσφέρουν τα ξενοδοχεία μας ή απλώς επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο του  PHOENIX BEACHSIDE CONDOS, συλλέγουμε αποκλειστικά και μόνο ορισμένα τεχνικά αναγνωριστικά στοιχεία της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.

Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail) για την αποστολή ενημερώσεων/προσφορών

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων

Η παροχή των ξενοδοχειακών υπηρεσιών που μας ζητάτε (κράτηση, επιβεβαίωση, διαμονή, υπηρεσίες κατά τη διαμονή, διεκπεραίωση πληρωμών διαμονής και υπηρεσιών). Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα ξενοδοχειακή νομοθεσία, καθώς και η σύναψη και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

Ο υπολογισμός της χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών μας και η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.

Η ασφάλεια προσώπων και περιουσιακών αντικειμένων (των φιλοξενούμενών μας, των εργαζομένων μας και των εγκαταστάσεων μας), η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός των εγκαταστάσεών μας, η νομική προστασία μας, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων κατά της επιχείρησής μας και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυση της διαφοράς, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από την επιχείρησή μας, για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από την επιχείρηση αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.

Η επικοινωνία μας μαζί σας για την παραμονή σας στο ξενοδοχείο, προκειμένου να σας παρέχουμε χρήσιμη πληροφόρηση που θα καταστήσουν την διαμονή σας άνετη και ευχάριστη (π.χ. διαχείριση πρόσβασης στο δωμάτιο, ειδικές δράσεις και προγράμματα του ξενοδοχείου) και η οποία (πληροφόρηση) σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms). Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον του ξενοδοχείου αφενός να σας ενημερώνει για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεών του και, αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση παροχής των ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

Η επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς marketing και συμμετοχής σε προγράμματα πιστότητας (loyalty clubs). Νομική βάση της σχετικής επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ατυχήματος) η συλλογή προσωπικών σας δεδομένων και η τυχόν περαιτέρω επεξεργασία αυτών (π.χ. διαβίβασή τους σε τρίτους, όπως λ.χ. σε ιατρό ή νοσοκομείο) γίνεται για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων (δηλαδή της ζωής και της υγείας σας) είτε με τη συγκατάθεσή σας είτε και χωρίς αυτήν, σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να την παράσχετε.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα στοιχεία που υποχρεούμαστε να συλλέγουμε από το νόμο, τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα τα στοιχεία που επιβάλλονται από την ξενοδοχειακή νομοθεσία τηρούνται για δέκα χρόνια, ενώ τα δεδομένα τιμολόγησής σας για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που σας παρέχουμε, αποθηκεύονται για όσο χρόνο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε ενδεχόμενους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και 5 έτη μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, τα στοιχεία αυτά τηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης& ή σε περίπτωση συμβιβαστικής επίλυσης, για 20 έτη από την εκτέλεση των όρων του συμβιβασμού, εφόσον υπάρχει μη εκπληρωθείσα παροχή.

Πρόσθετα στοιχεία που δεν είναι υποχρεωτικά από το νόμο ή τη σύμβαση (π.χ. προτιμήσεις σας), διατηρούνται κατ’ αρχήν για τρία (3) χρόνια από την τελευταία διαμονή σας σε ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια κρυπτογραφούνται, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας παρά μόνο σε περιπτώσεις υπερέχοντος έννομου συμφέροντος του PHOENIX BEACHSIDE CONDOS, όπως ενδεικτικά η συμμόρφωσή μας σε αιτήματα Δημόσιων αρχών ή η διαχείριση ενδεχόμενων νομικών αξιώσεων.

Τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) διαγράφονται αυτομάτως μετά από 15 ημέρες, εκτός αν καταγράψουν παράνομη πράξη, οπότε διατηρούνται το αργότερο μέχρι 3 μήνες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Όπως προαναφέραμε, αποτελεί βασικό μέρος της φιλοσοφίας μας και θεμελιώδη αρχή μας να προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και για το λόγο αυτό τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού του PHOENIX BEACHSIDE CONDOS, αυστηρά στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους (π.χ. προσωπικό ξενοδοχείων, τμήματα κρατήσεων, πληροφορικής, εμπορικό κλπ.).

Κατ’ εξαίρεση, διαβιβάζουμε σε τρίτους μόνο τα δεδομένα σας, που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό επεξεργασίας, όπως επί παραδείγματι

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που λειτουργούν επίσης ως “υπεύθυνοι επεξεργασίας” και ευθύνονται αυτοτελώς για τη σύννομη επεξεργασία των “προσωπικών δεδομένων”, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις αντίστοιχες δικές τους ενημερώσεις (ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόροι, ορκωτοί ελεγκτές, πάροχοι υπηρεσιών υγείας, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, επαγγελματίες υγείας, στους οποίους ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων.).

Συνεργαζόμενους με την εταιρεία μας εξωτερικούς παρόχους, που δεσμεύονται με τήρηση απορρήτου, στους οποίους διαβιβάζουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να εκτελέσουν, το έργο που τους έχουμε αναθέσει (πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, λογιστές κλπ.).

Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις από το νόμο ή για την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων (Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Αστυνομία, η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Α.Α.Δ.Ε.).

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, η εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες εταιρείες (όπως λ.χ. τουριστικοί πράκτορες), που έχουν έδρα σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζουμε αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων με αυτό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η διαβίβαση πραγματοποιείται μόνον εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες εγγυήσεις:

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες, για τις οποίες η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. την επίσημη Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: “Adequacy decisions”) που μπορείτε να δείτε στο https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός της ΕΕ που δεν καλύπτονται από απόφαση επάρκειας, κάνουμε χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή και οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που απολαμβάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. την επίσημη Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ Standard contractual clauses for data transfers between EU and non-EU countries” σε (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους που εδρεύουν στις ΗΠΑ, διαβιβάζουμε δεδομένα σε αυτούς μόνο εφόσον έχουν ενταχθεί στο μητρώο της “Privacy Shield”. Σύμφωνα με τη με αριθμό 2016/1250 εκτελεστική απόφαση στις Επιτροπής στις 12ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την επάρκεια στις προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας στις ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ (Privacy Shield), επιτρέπονται οι διαβιβάσεις από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε οργανισμούς στις ΗΠΑ, που έχουν αυτοπιστοποιηθεί στο Υπουργείο Εμπορίου ως προς την τήρηση των αρχών που προβλέπονται στην απόφαση και έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται με αυτές. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ‘ Privacy Shield” σε https://www.privacyshield.gov/welcome.

Εάν δεν συντρέχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις, η διαβίβαση ή το σύνολο διαβιβάσεων δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό πραγματοποιείται μόνο εφόσον πληρούνται μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις/παρεκκλίσεις που προβλέπονται ρητά στην ισχύουσα νομοθεσία για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε και υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της PHOENIX BEACHSIDE CONDOS.

Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.

“Δικαίωμα διόρθωσης” δηλαδή να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα σας (π.χ. σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

“Δικαίωμα διαγραφής” δεδομένων που δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή στην περίπτωση που η διαγραφή επιβάλλεται από το νόμο.

“Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας” για δεδομένα που έχετε ζητήσει να διαγράψουμε ή να διορθώσουμε καθώς και στην περίπτωση που το  PHOENIX BEACHSIDE CONDOS οφείλει να διαγράψει τα δεδομένα σας, αλλά εσείς θέλετε να τα διατηρήσουμε αποκλειστικά και μόνο για δικό σας λογαριασμό π.χ. για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ή να προβάλετε νομικές αξιώσεις.

“Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων” δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και/ή να τα διαβιβάσουμε κατευθείαν σε τρίτους, που εσείς θα μας υποδείξετε. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση (βλ. ανωτέρω «Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας»).

“Δικαίωμα εναντίωσης” δηλαδή να επικαλεστείτε ιδιαίτερους λόγους για να μην υποβάλλουμε πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα σας.

  1. i) Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.
  2. ii) Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο κρίνει, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή τους είναι αναγκαία και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών.

iii) Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.

Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε δώσει για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων ως ανωτέρω.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και/ή των ανήλικων τέκνων σας δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www. dpa.gr).

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Πολιτική και θα την αναρτήσουμε, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.

Ερωτήσεις και Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο του PHOENIX BEACHSIDE CONDOS κ. Στέφανο Λιόση στις διευθύνσεις info@phoenixcondos.gr  και  Δημοκρατίας 29AB 20002 Κοκκώνι Κόρινθος (τηλ.: +30 2741 051670).

+

Search Room

Required fields are followed by *